Strona Główna

Serdecznie witamy na stronie internetowej TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW USTRONIA.
Działalność naszego stowarzyszenia skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego.
Nasze zainteresowania i pasje koncentrują się wokół historii, tradycji regionalnej, tożsamości i pamięci, ochrony zabytków, kultury, ale także dotykamy współczesności.
Na obraz pracy TMU składają się takie działania jak: dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o Ustroniu, upamiętnianie miejsc historycznych, popularyzowanie wybitnych postaci zasłużonych dla regionu, gromadzenie spuścizny pokoleń, organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz prowadzenie edukacji regionalnej.

Towarzystwo Miłośników Ustronia jest jedną z najstarszych organizacji regionalnych na ziemi cieszyńskiej. Za datę jego założenia przyjmuje się dzień 26 lipca 1888 roku, natomiast statut stowarzyszenia zatwierdzono w dniu 11 października tegoż roku. Pierwsze zgromadzenie ogólne odbyło się dnia 31 marca 1889 roku.
W latach 1888-1924 organizacja działała pod nazwą – Towarzystwo Upiększania Ustronia.
Na przestrzeni dziejów nasi członkowie położyli ogromne zasługi dla rozwoju uzdrowiskowego oblicza Ustronia oraz na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu.
Dzisiejsze Towarzystwo Miłośników Ustronia w pełni czuje się kontynuatorem i spadkobiercą swych prekursorów. Nasza podstawowa misja to „Przywracanie pamięci” oraz „Przeszłość przyszłości”. Dlatego z jednej strony przywracamy zbiorowej pamięci to wszystko, co składa się na naszą tożsamość, a z drugiej staramy się zachęcać ludzi do twórczego poznawania historii swojego miasta, regionu i rodziny, aby poczuli się bardziej zadomowieni w przestrzeni małej ojczyzny.