TMU

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW USTRONIA - podstawowe dane

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW USTRONIA (TMU)
Rok założenia 1888

Adres siedziby:
ul. Hutnicza 3
43-450 Ustroń
powiat cieszyński
województwo śląskie

Tel. 605 134 521

Strona internetowa:
www.tmu.ustron.pl

E-mail: tmubkubien@op.pl

Forma prawna: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000063739

NIP: 548-23-42-640

REGON: 072748142

Konto bankowe: ING Bank Śląski Oddział w Ustroniu 97 1050 1096 1000 0022 7315 6543