Edukacja Regionalna

POSZUKIWALI KORZENI I PROJEKTOWALI USTROŃ PRZYSZŁOŚCI - KONKURS WIEDZY O USTRONIU IM. JÓZEFA PILCHA 2016

Już po raz piąty ustrońscy gimnazjaliści – tym razem z rocznika 2002 – podjęli rywalizację w Konkursie Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha. Tegoroczna edycja wydarzenia, odbywającego się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ustroń, połączyła przeszłość naszego miasta z przyszłością.
22 czerwca 2016 r. w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego, w konkursowe szranki stanęło 15 uczniów klas pierwszych, tworzących dwie drużyny, gdyż tym razem czekały na nich zarówno konkurencje indywidualne, jak i zespołowe. Gimnazjum nr 1 reprezentowali: Agnieszka Bolik, Angelika Bury, Magdalena Grudzień, Patrycja Kasprzyk, Szymon Seklecki oraz Magdalena Sikora. Natomiast skład drużyny z Gimnazjum nr 2 przedstawiał się następująco: Dawid Dziedzina, Patrycja Habdas, Wiktoria Kopyciok, Dawid Lipowczan, Wiktoria Pszczółka, Hanna Steciuk, Estera Tomaszko, Daniel Troszok i Martyna Wasyl. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Danuta Koenig i Barbara Niemczyk (Miasto Ustroń), Anna Rottermund (Rada Miasta Ustroń) oraz Elżbieta Sikora i Jan Sztefek (Towarzystwo Miłośników Ustronia). Do Muzeum przybył również Grzegorz Szczechla – wnuk Józefa Pilcha, patrona konkursu. Oczywiście nie mogło zabraknąć wiernych kibiców – koleżanek i kolegów z klas finalistów wraz z opiekunkami, nauczycielkami – Anną Sikorą i Barbarą Górniok.
Najpierw miały miejsce dwie konkurencje indywidualne. Tradycyjnie młodzież zmierzyła się z testem, ale poprzedził go dłuższy, a zarazem niezmiernie interesujący etap, w którym nasi gimnazjaliści wykazywali się znajomością swej „ojczyzny najbliższej”. Mogliśmy zatem usłyszeć wzruszającą opowieść Magdy Sikory o kompozytorze Janie Sztwiertni. Magda Grudzień z kolei mówiła o nieistniejącej już cegielni w Nierodzimiu i kolejce wąskotorowej, transportującej glinę. Agnieszka zabrała nas na wycieczkę do dzielnicy Polana, gdzie mieszka, a Daniel do dawnej kolonii robotniczej w Hermanicach. Wraz z Wiktorią Pszczółką odwiedziliśmy Kozakowice Górne, skąd pochodził działacz narodowy Andrzej Cinciała. Angelika zaprezentowała natomiast sylwetkę prof. Jana Szczepańskiego, patrona swojej szkoły. Wraz z Patrycją Habdas wędrowaliśmy po Lipowcu, Esterą – po Os. Cieszyńskim, a Martyną – po „Wyrchowinie”. Losy tajemniczej willi Blanków na Zawodziu i tragiczną historię ich córki Mani przybliżyła Hania, a wycieczkę po tej dzielnicy kontynuowała Patrycja Kasprzyk, z którą zwiedziliśmy dolinę Gościradowca. Dzięki Dawidowi Lipowczanowi poznaliśmy dzieje tartaku w dolnym Ustroniu, a Dawidowi Dziedzinie – Fabryki Mebli Giętych J. & J. Kohn, czyli popularnej „meblowni”. Wiktoria Kopyciok opowiedziała o Estradzie Regionalnej „Równica”, w której występuje, a Szymon bardzo ciekawie i szczegółowo nakreślił czasy świetności willi „Na Królowej” w dzielnicy Poniwiec, gdzie działało znane prewentorium. W tymże etapie dodatkowe punkty uczestnicy otrzymywali za opowieść o swojej rodzinie, przodkach. I właśnie ta część rywalizacji znalazła największe uznanie w oczach członków jury, zwłaszcza kiedy ustrońska młodzież docierała w poszukiwaniach swych korzeni do pokolenia dziadków i pradziadków, a przedstawiała to w sposób barwy, z sercem i pasją. Wyjątkowo zachwyciła wszystkich Hanna Steciuk z Zawodzia Górnego wspominając między innymi słynne potańcówki przy willi „Źródło Żelaziste”. Słuchaczy urzekł również Szymon Seklecki, który swoich przodków odnalazł na Kujawach, zaś Patrycja Habdas świetnie znała losy swej babci, urodzonej we Lwowie.
W konkurencjach indywidualnych na 45 możliwych punktów do zdobycia, najwięcej 44 uzyskała Wiktoria Pszczółka (G-2), zajmując pierwsze miejsce. Po niej uplasowali się ex aequo z 42 punktami Agnieszka Bolik (G-1) i Szymon Seklecki (G-1). Nie obyło się tutaj bez dogrywki, po której drugie miejsce przypadło Agnieszce, a trzecie Szymonowi.
Rywalizacja drużynowa również składała się z dwóch zadań. Najpierw gimnazjaliści wykazywali się wiedzą zdobytą na warsztatach regionalnych, nanosząc na mapę Ustronia wybrane obiekty. W kolejnej zaś części mieli spojrzeć w przyszłość rodzinnego miasta. Tutaj liczyła się inwencja twórcza i pomysłowość zespołu. Powstały więc: linia tramwajowa przez wszystkie dzielnice, basen kryty na Polanie, galeria handlowa w Hermanicach, kino obok Gimnazjum nr 1, dwa oceanaria – jedno przy drodze do Goleszowa, a drugie pod rzeką Wisłą, kino samochodowe w Nierodzimiu, plaża na całej długości Wisły, centrum rozrywki pomiędzy Brzegami a Poniwcem, fabryka i pijalnia czekolady w Lipowcu. Kto wie, może niektóre efekty tej młodzieżowej burzy mózgów uda się w przyszłości wykorzystać? Ostatecznie w tychże konkurencjach jury zdecydowało się przyznać obu drużynom równorzędne pierwsze miejsca. Wszyscy gimnazjaliści otrzymali zestawy nagród.
Organizator wydarzenia – Towarzystwo Miłośników Ustronia składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz Muzeum Ustrońskiemu za udaną współpracę, sponsorowi – „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców za ufundowanie słodkich nagród, a także członkom jury. Wielkie gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu. A zatem – do zobaczenia w przyszłym roku!

Bożena Kubień - inicjator, koordynator i realizator projektu
cofnij