Edukacja Regionalna

KONKURS WIEDZY O USTRONIU IM. JÓZEFA PILCHA 2018

MŁODE POKOLENIE ODKRYWA SWOJE KORZENIE

Kogo przedstawiają portrety wiszące w przedsionku ratusza? Gdzie znajdował się pierwszy dom towarowy w Ustroniu? Jakie pasje miał niegdysiejszy lokalny przedsiębiorca Jerzy Prażak? Kto zbudował piękną willę z wieżyczką na Zawodziu, w której ponad sto lat temu miała miejsce pewna tragiczna historia? U podnóża jakiego pagórka bije źródło Karola? Co oznacza nazwa Moorbad? Czy w Nierodzimiu można znaleźć zabytkowe budowle? Odpowiedzi na te, a także inne niezwykle frapujące pytania z dziejów naszej miejscowości można było usłyszeć 20 czerwca 2018 r. w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego podczas siódmej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha.
Finałowe zmagania trwały długo, gdyż obejmowały bardzo bogaty i różnorodny program, składający się z trzech konkurencji indywidualnych oraz trzyczęściowej pracy zespołowej. Niemniej dla uczestników Konkursu najważniejsze było to, iż mogli się wykazać. Wszyscy udowodnili, że świetnie znają swą małą ojczyznę, a do przedstawianych tematów podeszli wyczerpująco i z wielką pasją, co bardzo cieszy!
W tegorocznej rywalizacji udział wzięło 12 siódmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2. „Jedynkę” reprezentowali: Kinga Branc, Jakub Krakowski, Dariusz Ostrowski, Olga Pokorny, Nadia Szleszyńska i Dawid Żurawski. Z kolei zespół „dwójki” tworzyli: Mikołaj Bereżański, Julia Greene, Ignacy Jaworski, Kacper Juraszek, Julia Kocur i Ignacy Kopera. Wszyscy uczniowie przygotowywali się do Konkursu na warsztatach regionalnych i historycznych, prowadzonych przez Bożenę Kubień, a odbywających się w muzeum, szkołach i w terenie. Oceniało jury w składzie: Katarzyna Czyż-Kaźmierczak (Urząd Miasta Ustroń), Alicja Michałek (Muzeum Ustrońskie), Anna Rottermund (Rada Miasta Ustroń) oraz Elżbieta Sikora (Towarzystwo Miłośników Ustronia).
Honorowy Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec, który otworzył wydarzenie. Następnie rozpoczęły się konkurencje indywidualne. Finaliści odpowiadali na pytania dotyczące historii i współczesności naszej miejscowości oraz tradycyjnie zmierzyli się z testem. Najciekawszym jednak i zarazem bardzo ważnym etapem tej części zmagań konkursowych była opowieść o swoich korzeniach. Oczywiście młodzież przygotowywała się do tej konkurencji, szperając w rodzinnych albumach oraz rozmawiając ze swoimi rodzicami i dziadkami. Mogliśmy zatem usłyszeć o tym, skąd pochodzą ich przodkowie, czym się zajmowali, czy działali w jakiś organizacjach, uprawiali czynnie sport, walczyli na wojnie, gdzie spędzali wolny czas. Dla wszystkich pamięć o swych protoplastach okazała się wartością niezwykle istotną. Najbardziej jednak jury zachwyciły opowiadania Darka Ostrowskiego, Dawida Żurawskiego, Olgi Pokorny, Mikołaja Bereżańskiego, Ignacego Jaworskiego i Ignacego Kopery. Ci uczniowie otrzymali najwyższe noty.
W konkurencjach indywidualnych na 40 możliwych punktów do zdobycia maksymalną liczbę uzyskali ex aequo Dariusz Ostrowski (SP-1) i Dawid Żurawski (SP-1). Po dogrywce pierwsze miejsce przypadło Darkowi, a drugie Dawidowi. Na trzecim miejscu z 39 punktami uplasowała się Olga Pokorny (SP-1). W czołówce znaleźli się również Ignacy Jaworski (SP-2) i Mikołaj Bereżański (SP-2).
Podczas drużynowej rywalizacji nasi finaliści mieli za zadanie zająć się historią swoich szkół. Każdy zespół musiał ułożyć w całość fragmenty fotografii przedstawiających budynki szkół na przestrzeni lat, przykleić na planszę w kolejności chronologicznej oraz poprawnie je opisać. Po zakończeniu tego etapu pracy nadszedł czas na odpowiedzi na pytania. Ostatecznie w tychże konkurencjach pierwsze miejsce zajęła drużyna z „jedynki”, gdyż na 24 możliwe do zdobycia punkty uzyskała 23. Grupa z „dwójki” też była znakomita, otrzymując tylko o 1 punkt mniej, czyli 22.
Towarzystwo Miłośników Ustronia, organizator wydarzenia, składa serdeczne podziękowania za udaną współpracę: Szkołom Podstawowym nr 1 i nr 2 – dyrektorkom Magdalenie Herzyk i Grażynie Tekielak oraz nauczycielkom historii Ilonie Puchała i Helenie Cebo, Muzeum Ustrońskiemu, Wydziałowi Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM, a także sponsorowi – „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców za ufundowanie słodkich nagród. Wielkie gratulacje należą się wszystkim uczestnikom Konkursu. Cieszy fakt, że kolejne młode pokolenia chcą odkrywać pasjonujące historie z przeszłości naszego miasta, chcą odkrywać swoje korzenie. A zatem – do zobaczenia w przyszłym roku! (bk)
cofnij