Edukacja Regionalna

DZIEDZICTWO OTWARTE NA MŁODYCH - KONKURS WIEDZY O USTRONIU IM. JÓZEFA PILCHA 2013

Kto pierwszy w Ustroniu sprzedawał czekoladę firmy „E. Wedel” oraz towary kolonialne? Gdzie burmistrz Andrzej Broda przyjmował petentów w czasach, kiedy jeszcze nie było ratusza? Jakie pasje miał niegdysiejszy lokalny przedsiębiorca Jerzy Prażak? Co obecnie znajduje się w miejscu dawnej Fabryki Mebli Giętych Jakuba i Józefa Kohnów? Jaki styl architektoniczny prezentuje piękna, bogato zdobiona fasada zabytkowego budynku przy rynku, mieszczącego dziś „Centrum pod jednym dachem”? Odpowiedzi na te, a także inne niezwykle frapujące pytania z dziejów naszej miejscowości, można było usłyszeć 18 czerwca 2013 r. w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego, podczas drugiej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha. Z tym większym wzruszeniem i zaciekawieniem były odbierane, gdyż padały z ust młodego pokolenia ustrońskich gimnazjalistów.
W Konkursie, objętym Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ustroń, udział wzięła trzynastka finalistów – uczniów klas pierwszych. Poziom tegorocznych zmagań konkursowych był bardzo wysoki i wyrównany. Poprzedziły je specjalne warsztaty, które odbywały się w muzeum, szkole i w terenie. Wszyscy uczestnicy wykazali się świetnym przygotowaniem, a ponadto z niezwykłą wrażliwością i pasją podeszli do omawianych tematów, co jest dla nas organizatorów bardzo budujące i dobrze rokuje na przyszłość.
Zespół z Gimnazjum Nr 1 przedstawiał się następująco: Miłosz Adamiec, Klaudia Buczek, Mateusz Galda, Jan Pawłowski, Bartosz Procner, Mikołaj Ryncarz, Anna Stoły i Lidia Szalbot. Natomiast Gimnazjum Nr 2 reprezentowali: Mikołaj Haratyk, Patrycja Lapczyk, Magdalena Porębska, Joanna Wisełka i Kamil Wojtyła.
Wszystkich przywitał Burmistrz Ireneusz Szarzec. Wydarzenie zaszczyciła także swoją obecnością Stefania Pilch-Szczechla – córka Józefa Pilcha, patrona Konkursu.
Zmagania konkursowe były podzielone na trzy punktowane etapy. Uczestnik, który otrzymał największą ilość punktów – łącznie z wszystkich konkurencji, zdobył równocześnie tytuł zwycięzcy Konkursu – zarówno indywidualnie jak i dla szkoły, którą reprezentował. Oceniało pięcioosobowe jury w składzie: Zbigniew Niemiec – przewodniczący (Rada Muzealna), Magdalena Kozłowska (Urząd Miasta Ustroń), Bogusława Rożnowicz (Rada Miasta Ustroń), Elżbieta Sikora i Jan Sztefek (Towarzystwo Miłośników Ustronia).
Pierwszy etap dotyczył „ojczyzny najbliższej”. Każdy z uczestników przygotował dwa opowiadania mówiące o zabytkach bądź ciekawych miejscach, postaciach i osobliwościach znajdujących się najbliżej miejsca swego zamieszkania. Mogliśmy zatem usłyszeć ciekawą historię dworu w Hermanicach opowiedzianą przez Mikołaja (G-2). Klaudia w barwny sposób zrelacjonowała budowę linii kolejowej do Ustronia Polany, a następnie dalej do Wisły Głębiec. Mateusz ciekawie mówił o dawnym hotelu Kuracyjnym przy stawie, Bartek – o domu burmistrza Andrzeja Brody, Miłosz – o ks. Karolu Kotschym i jabłkach zwanych „koczymi głowami”, a Magda – o zabytkowym krzyżu w Hermanicach ufundowanym przez rodzinę Korerów. Dzięki Jankowi poznaliśmy dzieje Flachowic, a Joasi – Hermanic. Kamil podzielił się wiedzą na temat dawnej Fabryki Mebli Giętych, a Ania – kościoła św. Anny w Nierodzimiu. Intrygująca i tajemnicza zarazem okazała się opowieść Patrycji o tragicznych losach Mani Blankówny z willi na Zawodziu. Znaną rodzinę ustrońskich pilarzy – „Kozłów z piły” wspominał Mikołaj (G-1), a Lidka przypomniała postać patrona swojej szkoły – prof. Jana Szczepańskiego.
W kolejnej konkurencji pytania zadawali członkowie jury, a gimnazjaliści losowali je z eleganckiej, zabytkowej wazy – muzealnego eksponatu. Sprawdzian ten, zdaniem obserwatorów, był trudny. Obejmował dość szeroką tematykę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym i współczesnością Ustronia, a także ciekawostki. Podobnie też było z trzecim etapem, czyli testem. Jednak wszyscy uczestnicy poradzili sobie bardzo dobrze. Na 76 możliwych punktów z trzech etapów łącznie, najwięcej – 75 zdobyła Magdalena Porębska (G-2), zajmując pierwsze miejsce. Zaraz po niej uplasowała się Klaudia Buczek (G-1) – drugie miejsce i Anna Stoły (G-1) – trzecie miejsce. Kolejne miejsca zajęli: Mikołaj Haratyk (G-2), Mikołaj Ryncarz (G-1) i Lidia Szalbot (G-1).
Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy nagród. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Ustronia, które zrealizowało Konkurs w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Ustroń jako zadanie publiczne na 2013 rok.
Zarząd TMU składa serdeczne podziękowania: Dyrekcji Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 za miłą, udaną współpracę, Muzeum Ustrońskiemu za pomoc przy organizacji Konkursu, sponsorowi – „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ustroniu za ufundowanie słodkich nagród, a także członkom jury.
Gorące podziękowania oraz gratulacje należą się również wszystkim uczestnikom Konkursu. Cieszy fakt, że kolejne młode pokolenia chcą odkrywać pasjonujące historie z przeszłości naszej małej ojczyzny, chcą odkrywać swoje korzenie. A zatem – do zobaczenia w przyszłym roku.

Bożena Kubień - inicjator, koordynator i realizator projektu

cofnij