Edukacja Regionalna

MŁODZI ZNAWCY USTRONIA - KONKURS WIEDZY O USTRONIU IM. JÓZEFA PILCHA 2014

Okazuje się, że dla młodego pokolenia historia i wiedza o małej ojczyźnie, a także odkrywanie swoich korzeni wcale nie musi kojarzyć się z czymś poważnym, nieraz trudnym i nużącym, wręcz przeciwnie – może okazać się wspaniałą, fascynującą przygodą... Przekonaliśmy się o tym 24 czerwca w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego podczas tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha.
Już od trzech lat Towarzystwo Miłośników Ustronia w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Ustroń przygotowuje kolejne roczniki gimnazjalistów do poszukiwania śladów i tajemnic z przeszłości regionu, obserwowania współczesnego oblicza miejscowości, prezentowania swoich inspiracji i pomysłów, czego finałem jest właśnie wspomniany konkurs, objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Ireneusza Szarca.
Tym razem w zmaganiach konkursowych udział wzięło 12 uczniów klas pierwszych. Gimnazjum nr 1 reprezentowali: Magdalena Bukowczan, Antoni Dyrda, Klaudia Gaszczyk, Konrad Krzempek, Marek Raszka, Jakub Tylek i Aleksandra Ziółkowska. Natomiast zespół z Gimnazjum nr 2 przedstawiał się następująco: Klaudia Bałoń, Natalia Błaszczyk, Samuela Makarska, Wiktoria Pokorny i Adam Śliż.
Wszystkich przywitała naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM Danuta Koenig, która również zasiadła w jury obok przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny, Zbigniewa Niemca, Elżbiety Sikory i Jana Sztefka z TMU. Wydarzenie zaszczyciła także swoją obecnością Stefania Pilch-Szczechla – córka Józefa Pilcha, patrona konkursu.
Zmagania konkursowe podzielone były na trzy etapy. Uczestnik, który otrzymał największą ilość punktów – łącznie z wszystkich konkurencji, zdobył równocześnie tytuł zwycięzcy konkursu – zarówno indywidualnie jak i dla szkoły, którą reprezentował.
W pierwszym etapie gimnazjaliści wykazywali się znajomością „ojczyzny najbliższej”. Każdy z uczestników zamieniał się w przewodnika turystycznego oprowadzającego po ciekawych miejscach związanych z dzielnicą, w której zamieszkuje. Dodatkowe zaś punkty otrzymywali za opowieść o swoich korzeniach, rodzinie, przodkach. Mogliśmy zatem usłyszeć ciekawą historię dworu w Hermanicach opowiedzianą przez Samuelę. Klaudia (G-1) zabrała nas w podróż na Poniwiec, gdzie przez długie lata funkcjonowało prewentorium „na Królowie”. Wraz z Magdą powędrowaliśmy na Skalicę, a z Olą do Jaszowca. Razem z Konradem zwiedziliśmy dolinę Gościradowca, a z Jakubem pobliską Cisownicę, gdzie poszukiwaliśmy śladów Jury Gajdzicy – autora chłopskich „zapiśników”. Dzięki Natalii poznaliśmy biografię kompozytora Jana Sztwiertni, a Wiktorii – historię tartaku w dolnym Ustroniu. Klaudia (G-2) podzieliła się wiedzą na temat dawnej Fabryki Mebli Giętych oraz opowiedziała o stacji turystycznej „U Jónka na Kympie” pod Małą Czantorią, którą prowadzili jej przodkowie. Swojego pradziadka, znanego przedwojennego budowniczego Jana Hanusa wspominał Antek, natomiast Adam przybliżył nam dzieje ustrońskiej rodziny Śliżów. Marek wręcz zachwycił wszystkich niezwykle interesującą i pięknie opowiedzianą historią o swoich korzeniach, docierając w swych poszukiwaniach do szesnastowiecznej Francji, skąd wywodzą się jego przodkowie.
W drugiej części konkursu każdy uczestnik losował zestaw pytań wraz z podpowiedzią – fotografią, dotyczących historii, dziedzictwa kulturowego i współczesności Ustronia. Na koniec zaś gimnazjaliści tradycyjnie zmierzyli się z testem.
Na 75 możliwych punktów z trzech etapów łącznie, najwięcej – 71 zdobyła Klaudia Bałoń (G-2), zajmując pierwsze miejsce. Zaraz po niej uplasowała się Klaudia Gaszczyk (G-1) – drugie miejsce i Samuela Makarska (G-2) – trzecie miejsce. Kolejne miejsca zajęli: Antoni Dyrda (G-1), Adam Śliż (G-2) i Natalia Błaszczyk (G-2). Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie, jak również w przygotowujących do niego warsztatach regionalnych, otrzymali zestawy nagród.
Zarząd TMU składa serdeczne podziękowania: Dyrekcji Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 za udaną, sympatyczną współpracę, Muzeum Ustrońskiemu za pomoc przy organizacji konkursu, sponsorowi – „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców za ufundowanie słodkich nagród, a także członkom jury.
Serdeczne gratulacje oraz gorące podziękowania należą się wszystkich ustrońskim gimnazjalistom, którzy sumiennie uczęszczali na warsztaty przygotowujące do konkursu. Cieszy fakt, że rośnie nam kolejne pokolenie młodych znawców Ustronia. Z naszymi zdolnymi, ambitnymi gimnazjalistami spotkamy się znów za rok!

Bożena Kubień - inicjator, koordynator i realizator projektucofnij