Edukacja Regionalna

KONKURS WIEDZY O USTRONIU IM. JÓZEFA PILCHA 2015

Kolejny Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha już za nami. Tak jak w ubiegłych latach wydarzenie to oraz poprzedzające go kilkunastotygodniowe warsztaty regionalne były dla naszych gimnazjalistów – tym razem z rocznika 2001 – interesującą przygodą, podczas której mogli poznawać pasjonujące historie z przeszłości małej ojczyzny oraz odkrywać swoje korzenie.
Czwarta edycja konkursu, odbywającego się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ustroń, miała miejsce 24 czerwca 2015 r. tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego. W rywalizacji wzięło udział 10 finalistów – uczniów klas pierwszych ustrońskich gimnazjów. Gimnazjum nr 1 reprezentowali: Klaudia Ambo, Jarosław Kamiński, Szymon Kamiński, Mateusz Kłapsia, Paulina Piotrowska i Aleksander Weinbrenner. Natomiast zespół z Gimnazjum nr 2 tworzyły cztery dziewczęta: Agnieszka Kunc, Monika Oczkowska, Justyna Porębska oraz Małgorzata Szewieczek. Wszyscy uczestnicy z niezwykłą pasją i wrażliwością przygotowali się do finału, co nas organizatorów cieszy szczególnie.
W imieniu Burmistrza Miasta Ustroń przywitała wszystkich naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM Danuta Koenig, która również zasiadła w jury obok radnej Barbary Staniek-Siekierki, Elżbiety Sikory i Jana Sztefka z Towarzystwa Miłośników Ustronia oraz Karola Brudnego – prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń. Wydarzenie zaszczycił także swoją obecnością Tadeusz Pilch – syn Józefa Pilcha, patrona konkursu. Oczywiście nie mogło również zabraknąć wiernych kibiców – koleżanek i kolegów z klas finalistów wraz z opiekunkami, nauczycielkami – Moniką Gawlas i Aleksandrą Glajcar.
Zmagania konkursowe podzielone były na trzy etapy. Uczestnik, który otrzymał największą ilość punktów – łącznie z wszystkich konkurencji, zdobył równocześnie tytuł zwycięzcy konkursu – zarówno indywidualnie jak i dla szkoły, którą reprezentował.
W pierwszym etapie gimnazjaliści wykazywali się znajomością „ojczyzny najbliższej”. Każdy zamieniał się w przewodnika turystycznego oprowadzającego po ciekawych miejscach związanych z okolicą, w której zamieszkuje. Dodatkowe zaś punkty otrzymywali za opowieść o swoich korzeniach, rodzinie, przodkach. Mogliśmy zatem usłyszeć ciekawą historię zabytkowego dworu w Hermanicach świetnie opowiedzianą przez Małgosię. Klaudia zabrała nas w podróż na Poniwiec, gdzie przez długie lata działało prewentorium „na Królowie”. Wraz z Szymonem zwiedziliśmy Flachowice, a z Olkiem powędrowaliśmy na Jelenicę do nieistniejącego już dzisiaj źródła Budzigłód. Razem z Mateuszem i Jarkiem udaliśmy się do pobliskiej Cisownicy, gdzie podziwialiśmy pięknie zachowane zabytkowe urządzenie hydrotechniczne – taliańskie schody oraz poszukiwaliśmy śladów Jury Gajdzicy – autora chłopskich „zapiśników”, którego odkrył ustroniak Jan Wantuła. Agnieszka podzieliła się wiedzą na temat willi „Zameczek” zwanej również „willą Kunc”, a Paulinka przedstawiła legendę o „Dębie Sobieskiego” rosnącym przy ul. Ignacego Daszyńskiego, gdzie mieszka. Wraz z Moniką ponownie zawróciliśmy do Hermanic, aby posłuchać opowieści o dawnej „Kolonii” robotniczej. Odwiedziliśmy również wraz z Justynką Kozakowice Górne, by poznać losy urodzonego tamże przed 190. laty doktora Andrzeja Cinciały, prawnika, autora pierwszego słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego oraz członka Towarzystwa Upiększania Ustronia. Jarek zachwycił wszystkich historią o swoich korzeniach, docierając w swych poszukiwaniach do pierwszej połowy XIX wieku. Okazało się, że jest prapraprawnukiem ks. Jerzego Janika, zasłużonego ustrońskiego proboszcza ewangelickiego i działacza narodowościowego.
W drugiej części konkursu każdy uczestnik losował zestaw pytań wraz z podpowiedzią – fotografią, dotyczących historii i współczesności Ustronia. Na koniec zaś gimnazjaliści tradycyjnie zmierzyli się z testem.
Na 75 możliwych punktów z trzech etapów łącznie – najwięcej 72 zdobyła Justyna Porębska (G-2), zajmując pierwsze miejsce. Na drugim miejscu z 70 punktami uplasowały się ex aequo Paulina Piotrowska (G-1) i Małgorzata Szewieczek (G-2). Trzecie miejsce – 69 punktów – zajęła Agnieszka Kunc (G-2). Wszyscy uczniowie otrzymali zestawy nagród. Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Ustronia, które zrealizowało konkurs w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Ustroń jako zadanie publiczne.
Zarząd TMU składa serdeczne podziękowania: Dyrekcji Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 za udaną, sympatyczną współpracę, Muzeum Ustrońskiemu za pomoc przy organizacji konkursu, sponsorowi – „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców za ufundowanie słodkich nagród, a także członkom jury.
Serdeczne gratulacje oraz gorące podziękowania należą się wszystkich ustrońskim gimnazjalistom, którzy sumiennie uczęszczali na warsztaty przygotowujące do konkursu. Cieszy fakt, że kolejne młode pokolenia chcą poznawać swą małą ojczyznę, swoje korzenie. A zatem – do zobaczenia w przyszłym roku!

Bożena Kubień - inicjator, koordynator i realizator projektu
cofnij