Organizacja Wydarzeń Kulturalnych

[2013.2] "O BUDOWIE UZDROWISKA W USTRONIU" - spotkanie z inżynierem Korneliuszem Świątkiem (20 kwietnia 2013 r., Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego)

„O budowie uzdrowiska w Ustroniu”. To tytuł kolejnego spotkania poświęconego historii i lokalnemu dziedzictwu, zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ustronia. Tym razem uwagę licznie przybyłej publiczności zwróciliśmy na przeobrażenia, jakie dokonały się w przestrzeni publicznej naszego miasta w latach 60. 70. i 80. XX wieku, zmieniając jego dotychczasowy krajobraz. Z czasem zmiany te stały się wyznacznikiem miejsca i na trwałe wkomponowały się w nasz rodzimy pejzaż.
A opowiadał inżynier budownictwa Korneliusz Świątek, który w zasadzie od samego początku uczestniczył w tym ogromnym przedsięwzięciu.
Korneliusz Świątek jest w Ustroniu osobą powszechnie znaną, gdyż mieszka tu już od kilkudziesięciu lat, jednakże jego korzenie sięgają Małopolski. Urodził się na Lubelszczyźnie. Po II wojnie światowej znalazł się w Katowicach. Ukończył Wydział Budownictwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jest także absolwentem Studium Podyplomowego Planowania i Ekonomii Regionu przy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, gdzie w 1977 r. obronił pracę na temat „Organizacji, planowania i realizacji uzdrowiska w Ustroniu”. Pracował w Katowicach, a następnie w Szczawnicy, gdzie jako naczelny inżynier uzdrowiska prowadził budowę oraz modernizację i rozbudowę całej substancji uzdrowiskowej. Od 45 lat związany jest z Ustroniem, gdzie trafił w 1968 r., kiedy z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka powołano Zarząd Inwestycji Budowy Uzdrowiska w Ustroniu, a on został naczelnym inżynierem. Na przestrzeni lat 1968-2000 Korneliusz Świątek był nie tylko uczestnikiem budowy uzdrowiska w Ustroniu, ale również infrastruktury w powiecie cieszyńskim. Ślady jego działalności w przekształcaniu przestrzeni publicznej można spotkać w zasadzie we wszystkich miastach powiatu cieszyńskiego. Budował: oczyszczalnie ścieków (Cieszyn, Wisła, Skoczów, Strumień, Ustroń), osiedla mieszkaniowe – w Ustroniu (Manhatan, Centrum II), Cieszynie (Podgórze, Bobrek Wschód i Bobrek Zachód, Liburnia, Armii Ludowej), Skoczowie (Górny Bór) i Wiśle (Centrum), zespół szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej, nową część szpitala w Cieszynie (z kotłownią i spalarnią). Brał udział w rozbudowie szpitala dziecięcego w Wiśle Głębcach oraz w zmianie kotłowni z paliwa stałego na paliwo płynne w sanatorium na Kubalonce. Był projektantem i budowniczym Cieszyńskiej Fabryki Farb i Lakierów w Marklowicach w 1965 r. Budował szkoły w Ustroniu, Skoczowie i Hażlachu, a także basen kąpielowy wraz z domem profesorskim przy Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Uczestniczył w rewaloryzacji obiektów zabytkowych w Cieszynie.
Będąc na emeryturze poświęcił się pasji pisarskiej. Napisał i wydał nakładem własnym 7 książek o tematyce historycznej. Zaczął od spisania historii swojej rodziny ze strony ojca i matki, a następnie teściów Jasieńskich. Potem przyszła kolej na historię starożytnej Grecji. Popełnił też zbiór esejów o kilku postaciach z mitologii greckiej. Później napisał historię kultury Azji Mniejszej i opracowanie na temat cystersów. Jest także autorem kilku biogramów profesorów Politechniki Śląskiej, które sporządził dla Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa. Zostały one opublikowane w czasopismach technicznych.
Spotkaniu poświęconemu budowie powojennego uzdrowiska w Ustroniu towarzyszyła prezentacja multimedialna dawnych fotografii, w większości udostępnionych przez Korneliusza Świątka, które świetnie zilustrowały to, o czym ze swadą i wrodzoną erudycją opowiadał prelegent. (bk)

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia: http://www.ustron.pl/fotogaleria-676-spotkaniezkorneliuszemswiatkiemnatematbudowyzawodziaijegopasji.htm

cofnij