Aktualności

INŻYNIER KORNELIUSZ ŚWIĄTEK (1931-2021)

25 marca 2021 r.

Odszedł Korneliusz Świątek. Inżynier budownictwa oraz długoletni dyrektor przedsiębiorstw zajmujących się całością procesów inwestycyjnych zmarł 26 lutego 2021 r. w Ustroniu przy ul. Słonecznej, gdzie zamieszkiwał. Na przestrzeni okresu 1968-2003 był uczestnikiem budowy uzdrowiska w Ustroniu oraz infrastruktury w powiecie cieszyńskim. Współtworzył wiele znaczących realizacji. Ślady jego działalności zawodowej znajdziemy w substancji architektonicznej miast i miasteczek niemal w całym regionie.

Urodził się 20 grudnia 1931 r. w miejscowości Szastarka na Lubelszczyźnie jako syn nauczycieli – Wincentego Świątka i Janiny z domu Gajda. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Bełżycach koło Lublina. Po II wojnie światowej znalazł się w Katowicach, gdzie kontynuował edukację w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. W 1950 r., po zdaniu z wyróżnieniem matury, podjął studia na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pierwszy stopień studiów zakończył w 1954 r., a dwa lata później uzyskał dyplom magisterski w specjalności budowy mostów. Z kolei w 1977 r. w Studium Podyplomowym Planowania i Ekonomii Regionu przy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach obronił pracę końcową pt. „Organizacja, planowanie i realizacja uzdrowiska w Ustroniu”. Pracował w Katowicach, a następnie w Szczawnicy, gdzie jako naczelny inżynier uzdrowiska odpowiedzialny był za jego modernizację i rozbudowę. Do Ustronia trafił w 1968 r. z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka i z tym miastem związał całe dalsze życie. W latach 1968-1975 pełnił funkcję naczelnego inżyniera Zarządu Inwestycji Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej w Ustroniu Zawodziu. W 1975 r. z chwilą przekształcenia tejże instytucji w Rejonową Dyrekcję Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Ustroniu został jej dyrektorem. Od 1985 r. kierował Wojewódzką Dyrekcją Inwestycji w Bielsku-Białej Oddział Rejonowy w Ustroniu (potem w Cieszynie), która powstała w następstwie dalszych przeobrażeń poprzedniego zakładu. W 1992 r. w wyniku woli załogi firmę przekształcono w spółkę pracowniczą pn. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWESTUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 1, a Korneliusz Świątek został wybrany przez pracowników prezesem. Na tym stanowisku pracował do emerytury, na którą przeszedł z dniem 31 marca 2000 r. Niemniej już po dwóch miesiącach przyjął propozycję firmy Allcon z Bielska-Białej, zostając głównym inżynierem budowy oczyszczalni ścieków w Ustroniu, a jednocześnie kierownikiem Działu Jakości. Aktywność zawodową zakończył w 2003 r.
Mało było na ziemi cieszyńskiej inwestycji, którym by nie towarzyszył. Budował m.in.: nowe uzdrowisko w Ustroniu Zawodziu, osiedle domków lekarskich przy ul. Słonecznej w Ustroniu, osiedla mieszkaniowe w Ustroniu (Manhatan, Centrum II), Cieszynie (Podgórze, Bobrek Wschód, Bobrek Zachód, Liburnia), Wiśle (XXV-lecia) i Skoczowie (Górny Bór), Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, nową część Szpitala Śląskiego w Cieszynie, szkoły w Ustroniu, Skoczowie i Hażlachu, basen kąpielowy oraz dom profesorski przy Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, basen kąpielowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie, oczyszczalnie ścieków w Cieszynie, Wiśle, Skoczowie, Strumieniu i Ustroniu, magistrale sieci ciepłowniczych i kanalizacyjnych... To tylko wybrane, najważniejsze przykłady z szerokiego wachlarza realizacji. Kiedy 20 kwietnia 2013 r. zorganizowałam w Muzeum Ustrońskim im. Jana Jarockiego spotkanie z panem Korneliuszem, sala wypełniła się po brzegi. Przyszli nie tylko jego koledzy z branży, z którymi niegdyś współpracował, ale dopisała również młodsza publiczność, zainteresowana tym, jak rozwijało się budownictwo na Śląsku Cieszyńskim na przestrzeni ostatnich trzech dekad XX stulecia. Wiele archiwaliów z tego okresu (fotografie, dokumenty) udostępnił redakcji „Pamiętnika Ustrońskiego”. Dziś stanowią one nieocenione źródło wiedzy i niejednokrotnie były już zamieszczane w naszym wydawnictwie. Do spuścizny tej będziemy jeszcze nieraz sięgać.
Korneliusz Świątek w latach 1957-1981 był żonaty z lek. med. Barbarą z domu Jasieńską (1933-1981). Z tego związku urodziła się córka Agnieszka. W latach 1988-1999 jego żoną była nauczycielka Barbara Gawlas z domu Czuber (1946-1999). Po śmierci drugiej żony wielkim wsparciem była dla niego lek. Danuta Sadlik-Libera, wieloletnia sąsiadka i przyjaciółka domu, pomagająca mu aż do swej śmierci w 2018 r.
Będąc na emeryturze, poświęcił się pasji pisarskiej. Napisał i wydał nakładem własnym siedem książek o tematyce historycznej. Jest także autorem kilku biogramów profesorów Politechniki Śląskiej, które zostały opublikowane w czasopismach technicznych.
Pożegnanie śp. Korneliusza Świątka miało miejsce 5 marca 2021 r. w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Ustroniu. Ceremonię prowadził Mistrz Ceremonii Michał Goździk, a przemówienia wygłosili – Burmistrz Miasta Ustroń Przemysław Korcz oraz mgr inż. Jan Lubecki. Wiersz zmarłego odczytał jego zięć Tomasz Krupa, a podziękowania – córka Agnieszka Świątek-Krupa. Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangelickim w Katowicach przy ul. Francuskiej, gdzie mowę pożegnalną wygłosił prof. Adam Gierek.
Inżynier Świątek zawsze powtarzał, iż cechą zawodu budowniczego jest przekształcanie przestrzeni, tworzenie rzeczy nowych, ale kiedy one już powstaną i zaczną żyć własnym życiem, ich twórcy stają się anonimowi. Najważniejsza jednak była dla niego świadomość swoich dokonań i zadowolenie, że coś pożytecznego po nim pozostanie. Po panu Korneliuszu pozostało wiele...
Bożena Kubień

cofnij