Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 12. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2005. Praca zbiorowa. Stron 376. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 23 obszerne teksty 21 autorów. Podział na działy tematyczne: Ustrońscy przedsiębiorcy (historia ustrońskiej przedsiębiorczości z okresu od XVII wieku do 1945 roku); Zapisani w historii Ustronia (dr Teodor Kotschy, Jerzy Michejda, Jan Wantuła, ks. Paweł Nikodem, Alfons Jamróz, gen. Jerzy Ziętek, prof. Jan Szczepański); Z życia Ustronia i jego mieszkańców – dawniej i dziś (wydobywanie rudy żelaza, willa „Natalia”, „Basieńka”, „Ruth”, willa „Ustronianka”, wynalazki i patenty, działalność ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, działalność animatorki kultury Anny Robosz, regionalizm w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie); Wspomnienia osobiste (międzywojenny Ustroń, budowniczy Jan Hanus, inż. Jan Kozieł, elektroinstalator Jan Misiorz, Emilia Sikora z domu Zabystrzan).

Piszą: Bożena Kubień, Michał Pilch, Władysław Sosna, Emilia Grochal, Zdzisław Sztwiertnia, Przemysław Korcz, Henryk Buszko, Daniel Kadłubiec, Zdzisław Jonszta, Władysław Majętny, Anna Gluza, Alicja Michałek, Elżbieta Sikora, Anna Robosz, Jadwiga Konowoł, Otto Winecki-Windholz, Anna Hanus-Dyrda, Kazimierz Hanus, Maria Barbara Kozieł-Gawrońska, Jan Misiorz.

SPIS TREŚCI 12 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Od redakcji (6)

I. USTROŃSCY PRZEDSIĘBIORCY

Bożena Kubień
Kształtowanie się i rozwój przedsiębiorczości w Ustroniu na tle przeobrażeń ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Rys historyczny [8]
Bożena Kubień
Wykaz ustrońskich przedsiębiorców z okresu od XVII wieku do 1945 roku w układzie chronologicznym (25)

II. ZAPISANI W HISTORII USTRONIA
Michał Pilch
Dr Teodor Kotschy – botanik i podróżnik (176)
Władysław Sosna
Jerzy Michejda. Zasłużony pedagog i prekursor polskiego krajoznawstwa szkolnego (187)
Emilia Grochal
Jan Wantuła (196)
Zdzisław Sztwiertnia
Ksiądz Senior Paweł Nikodem (1878-1954). W pięćdziesiątą rocznicę śmierci ustrońskiego proboszcza (208)
Przemysław Korcz
„Moje uszanowanie panu! Kłaniam się w pas” – blichtr ustrońskiego kurortu (219)
Henryk Buszko
O roli Jerzego Ziętka – wojewody katowickiego w realizacji Uzdrowiska Ustroń (227)
Daniel Kadłubiec
Jan Szczepański – życie i dzieło (232)

III. Z ŻYCIA USTRONIA I JEGO MIESZKAŃCÓW – DAWNIEJ I DZIŚ

Zdzisław Jonszta
Co nam zostało z tamtych lat? (240)
Władysław Majętny
Kontrowersje na temat ustrońskiego pomnika lekarza Ottona Zinsmeistra (252)
Anna Gluza
„Natalia”, „Basieńka”, „Ruth”..., czyli losy pewnej willi na Zawodziu (257)
Alicja Michałek
Jerzy Kozieł i „Ustronianka”. W kręgu zapomnianego bankowca i jego znanej kamienicy (262)
Bożena Kubień
Ustrońscy wynalazcy i ich patenty (271)
Michał Pilch
Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Ustroniu (292)
Wywiad Elżbiety Sikory z Anną Robosz
„Żeby nam się chciało chcieć” (296)
Jadwiga Konowoł
O Dniach Regionalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ustroniu Polanie (302)

IV. WSPOMNIENIA OSOBISTE
Otto Winecki-Windholz
Spacerem przez Ustroń (310)
Anna Hanus-Dyrda, Kazimierz Hanus
Nasz dom rodzinny. Wspomnienie o Janie Hanusie – budowniczym (323)
Maria Barbara Kozieł-Gawrońska
Inżynier Jan Kozieł, który powtarzał: „Grunt to niezależność” (337)
Jan Misiorz
Jan Misiorz. Z historii ustrońskiej energetyki (343)
Elżbieta Sikora
Wizerunek matki (348)

Michał Pilch
Zestawienie tematyczne artykułów zamieszczonych w numerach 1-11 „Pamiętnika Ustrońskiego” (352)

Towarzystwo Miłośników Ustronia – władze oraz lista członków na dzień 1 stycznia 2005 roku (359)

Reklamy i artykuły promocyjno-marketingowe sponsorów „Pamiętnika Ustrońskiego” Nr 12 (361)
cofnij