Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 21. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2018. Praca zbiorowa. Stron 244. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i plany). 16 obszernych tekstów 13 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Kultura i sztuka oraz ich przejawy w obecnej przestrzeni publicznej miasta (pierwotny kostium i funkcja ratusza, dzieje i współczesność Skoczowa, a także jego wspólne wątki z Ustroniem w ramach cyklu „sąsiedzi zza miedzy”, zabytkowa rzeźba „Hutnik”, obiekt „Centrum pod jednym dachem” – budowa, wygląd fasady); Wspomnienia (osiedle Mariensztat, dawne ubiory i krawcowe, rodzina Windholzów); Ustrońskie rody oraz ludzie zapisani w historii miejscowości (kołodzieje Pilchowie z Gojów, mistrzyni narciarska Anna Pustówka-Kaczmarek, architekt Karol Kozieł i jego młodzieńcze projekty dla Ustronia); Jubileusze miejscowych kościołów ewangelickich (postylla Grzegorza z Żarnowca, obraz ołtarzowy „Ostatnia wieczerza”, kościół ap. Mateusza w Polanie); Wywiady oraz tzw. historia mówiona (zespół instrumentalno-wokalny „Czantory”, a później „Delta”, opowieść o rodzie Demlów).

Piszą: Bożena Kubień, Diana Pieczonka-Giec, Alicja Michałek, Alicja Cieślar, Lidia Troszok, Krystyna Winecka-Windholz, Józef Jan Sikora, Anna Guznar, Anna Gluza, Karol Macura, Michał Pilch, Piotr Zwias i Elżbieta Sikora.

SPIS TREŚCI 21 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Bożena Kubień
Pierwszych 70 lat z historii ustrońskiego ratusza (1894-1964)
– budowa, funkcja, pierwotny wygląd i wystrój gmachu (13)
Diana Pieczonka-Giec
Pomiędzy Równicą a Kaplicówką
– o związkach Skoczowa i Ustronia na przestrzeni dziejów (41)
Alicja Michałek
Słynna ustrońska rzeźba „Hutnik” – kolejne tajemnice (55)
Bożena Kubień
Jak baumeister Adalbert Krasny w 1902 r. szkołę
przy ustrońskim rynku stawiał (63)

Alicja Cieślar

Wspomnienie o ustrońskim Mariensztacie (część I) (80)
Lidia Troszok
„Modne buty, pewna mina, nylon, stylon, gabardyna...”,
czyli o dawnych ubiorach i ustrońskich krawcowych” (91)
Krystyna Winecka-Windholz
Ustrońskie pamiątki znalazły nowy dom – wiadomości z Australii (97)

Józef Jan Sikora

Sześć pokoleń ustrońskich kolorzy z rodu Pilchów (102)
Anna Guznar
Życiorys jak slalom specjalny, czyli o Hance Pustówczance słów kilka (118)
Bożena Kubień
Młodzieńcze projekty architektoniczne Karola Kozieła dla Ustronia (127)
Bożena Kubień
”Pokój” – pierwszy dom wypoczynkowy w dolinie Jaszowca (142)

Anna Gluza
Postylla Grzegorza z Żarnowca (166)
Karol Macura
Miejsce przy stole. O niezwykłym obrazie w ewangelickim kościele (172)
Michał Pilch
Kościół ewangelicki ap. Mateusza w Ustroniu Polanie (181)

Z Piotrem Zwiasem rozmawia Elżbieta Sikora

„Jesteście najlepszym polskim kwartetem na Zachodzie” (190)
Alicja Michałek
Zakład fryzjerski u Pustelnika,
czyli opowieść o ustrońskim rodzie Demlów (200)

Noty o autorach (218)

Indeks osób (221)

„Pamiętnik Ustroński” Tom 21 – wielobarwnie (229)

Reklamy (236)cofnij