Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 23. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2020. Praca zbiorowa. Stron 276. Format B 5. Oprawa twarda. Cena 25 zł + koszty wysyłki.

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i plany). 13 obszernych tekstów 12 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Opowieść o mieście przez pryzmat wybranych wydarzeń oraz miejsc, które bezpowrotnie zniknęły z naszego pejzażu (Wellenbad – dawna kultura uzdrowiskowa, zimne ablucje i kąpiele faliste, ustrońska poczta, telegraf, telefon, kamienica pocztowa zwana dawniej „pastoralnym domem”, Julian Czyż i telefonizacja Ustronia w drugiej połowie XX wieku, rozwój miasta w latach 70. XX wieku – inwestycje, największa manifestacja w dziejach współczesnych Ustronia przeciwko budowie koksowni w Stonawie – 12 lipca 1989 r.); Wspomnienia (artystka Maria Barbara Kozieł-Gawrońska (1947-2009), Czantoria i świat rzemieślników owczego fachu w latach 50. XX wieku, Szkoła Podstawowa w Lipowcu w latach 50. i 60. XX wieku, hippisi na „Prażakówce” w drugiej połowie lat 60. XX wieku, czyli pierwszy w Ustroniu młodzieżowy zespół muzyczny – „Czantory”/”MV3”); Sylwetki lekarzy rodem z Ustronia (dr Otto Socha (1894-1932), dr Otto Zinsmeister (1860-1902); Rozważania z pola architektury i kultury (hotel „Czantoria” w Ustroniu Polanie, 75-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły, ustrońskie pamiątki w Australii).

Piszą: Alicja Michałek, Bożena Kubień, Jan Rymorz, Elżbieta Sikora, Zygmunt Białas, Halina Żelińska-Mika, Józef Jan Sikora, Stanisław Lebiedzik, Barbara Dworak, Jerzy Dworak, Beata Grudzień, Krystyna Winecka-Windholz.

SPIS TREŚCI 23 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Alicja Michałek
Gdzie naprawdę znajdował się ustroński Wellenbad,
czyli dzieje Zakładu Kąpieli Zimnych przy „historycznym młynie” (13)
Bożena Kubień
„Halo! Międzymiastowa! Proszę czekać, będzie rozmowa!”.
Ustrońska poczta, telegraf, telefon (31)
Z Janem Rymorzem rozmawia Elżbieta Sikora
Ustroń w latach 70. XX wieku (65)
Zygmunt Białas
Stonawie zgon, przyrodzie tron
(o protestach przeciwko budowie koksowni w Stonawie w latach 1989-1990) (86)

Halina Żelińska-Mika
Basia, moja droga przyjaciółka
(o artystce Marii Barbarze Kozieł-Gawrońskiej wspomnienie) (118)
Józef Jan Sikora
Jak my za dziecka ku łowczorzóm na Czantoryje chodzowali
(obrazki z lat 50. XX wieku) (141)
Stanisław Lebiedzik
Moja edukacja w Szkole Podstawowej w Lipowcu (160)
Barbara i Jerzy Dworakowie
Hippisi na „Prażakówce”
– wspomnienia z drugiej połowy lat 60. XX wieku (167)

Bożena Kubień
Doktor Otto Socha (1894-1932)
– sekundariusz Śląskiego Szpitala Krajowego w Cieszynie rodem z Ustronia (188)
Alicja Michałek
Doktor Otto Zinsmeister i jego pomnik na Skalicy – obalamy mity (201)

Bożena Kubień
Klasyka z nutą moderny.
O budowie hotelu „Czantoria” w Ustroniu Polanie (220)
Beata Grudzień
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu
– współczesne oblicze instytucji (234)
Krystyna Winecka-Windholz
Oczekiwana z radością paczka z „Pamiętnikiem Ustrońskim”.
Korespondencja z Australii (249)

Noty o autorach (252)

Indeks osób (254)

Galeria prac plastycznych Marii Barbary Kozieł-Gawrońskiej (261)

„Pamiętnik Ustroński” Tom 23 – wielobarwnie (267)

Reklamy (271)


cofnij