Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 24. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2021. Praca zbiorowa. Stron 272. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i plany). 15 obszernych tekstów 13 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Ustrońscy producenci wody mineralnej, przedsiębiorcy, spółdzielcy, „sąsiedzi zza miedzy”, miejsca nieistniejące, miejsca znane i atrakcyjne (Wytwórnia Wód Gazowanych Leopolda Kopla, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” – Zakłady Wytwórcze „Czantoria”, Michał Bożek – „Ustronianka” Sp. z o.o., firma Ekochron, Park Kuracyjny – promenada, mielerze, Cisownica, parafia ewangelicka w Cisownicy, powojenne Zawodzie, Bulwary Nadwiślane); Żydowscy mieszkańcy Ustronia, ustrońskie rody, sylwetki ustroniaków (Adolf Dattner, Bernhard Dattner, Emilia Strauss-Wallner z domu Sachl, Helena Wiesner z domu Strauss, Olga Schlesinger-Pollak z domu Wallner, Wilhelm Wallner, Maksymilian Brettner, Eugenia Brettner z domu Strauss, Hermina Strauss, Alfred Wallner, ród Gogółków, Paweł Gogółka, Jan Sztefek, Stanisław Lebiedzik, ród Lipowczanów, ród Kuboków, Amalia Kubok-Firla z domu Lipowczan, Gospoda u Kuboczki); Ustrońskie inicjatywy, budownictwo, zabytki (ciąg dalszy protestów przeciwko budowie koksowni w Stonawie, ciąg dalszy współpracy parafii św. Klemensa w Ustroniu z parafią Saint Nizier w Lyonie we Francji, międzywojenne budownictwo willowe, budownictwo drewniane Jaszowca, zabytki poprzemysłowe w Muzeum im. ks. radcy Piotra Wowry).

Piszą: Bożena Kubień, Tomasz Matula, Alicja Michałek, Kamil Podżorski, Marek Twardzik, Anna Gluza, Jan Rymorz, Halina Żelińska-Mika, Elżbieta Sikora, Józef Jan Sikora, Zygmunt Białas, Jacek Tołdowski, Anna Łęczyńska.

SPIS TREŚCI 24 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”


Bożena Kubień
Od „Ustronianki” przez „Czantorię” do „Ustronianki”. Wyborowe wody mineralne z Ustronia (12)
Tomasz Matula
Ekochron – 30-lecie rodzinnej firmy Gluzów z Ustronia (50)
Alicja Michałek, Kamil Podżorski
Efektowna promenada, aleje mielerzy, fontanna z baletnicą, czyli jak wyglądały tereny dzisiejszego Parku Kuracyjnego pod koniec XIX wieku (58)
Marek Twardzik
Moje Miejsce – Cisownica (72)
Anna Gluza
Dzieje pewnej fotografii, czyli jak wyglądało Zawodzie w latach powojennych (87)
Jan Rymorz
Historia powstania Bulwarów Nadwiślanych w Ustroniu (95)

Bożena Kubień
„Dattnerówka”, „Wallnerówka”, „Brettnerówka”. Trzy odsłony z życia zapomnianego miejsca w dolnym Ustroniu (102)
Halina Żelińska-Mika
Wierny Ustroniowi – opowieść o Pawle Gogółce (137)
Elżbieta Sikora
Pamięci Jana Sztefka i Stanisława Lebiedzika (154)
Józef Jan Sikora
Gospoda u Kuboczki – pionierski ośrodek życia kulturalnego i artystycznego na wsi cieszyńskiej w XX wieku (162)

Zygmunt Białas
Ostatni akt protestacyjny przeciwko budowie koksowni w Stonawie (182)
Jacek Tołdowski
Francuski album wspólnoty Świętego Klemensa w Ustroniu (część II) (200)
Bożena Kubień
Willa „Nasz Raj” na Zawodziu i jej architekt Brunon Petzel (211)
Anna Łęczyńska
Budownictwo drewniane dzielnicy Jaszowiec w świetle zachowanych obiektów (217)
Alicja Michałek
O zabytkach poprzemysłowych w muzeum pod wieżą, darach wotywnych miejscowych robotników oraz ustrońskiej Fabryce Wyrobów Metalowych Braci Kohlhauptów (231)

Noty o autorach (246)

Indeks osób (248)

„Pamiętnik Ustroński” Tom 24 – wielobarwnie (257)

Reklamy (267)
cofnij