Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 25. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2022. Praca zbiorowa. Stron 272. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice, mapy, plany). 14 obszernych tekstów 11 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Miejsca przeoczone, wymazane, nieoczywiste (Nierodzim – „Seidnerówka”, żydowskie rodziny Hartmannów i Seidnerów, gospoda „Pod Czarnym Lasem”, restauracja „Nad Wisłą”, „u Kieconia na Kamieńcu”, rodziny Kieconiów i Śmiejów, stacja turystyczna PTTK „Nad Wisłą”, Ośrodek Wypoczynkowo-Leczniczy PKP, Cholewowe pole, warsztat ślusarski Józefa Kubicy, odlewnia metali Karola Gogółki, Spółdzielnia im. 1 Maja, willa „Hanka”, rodziny Lazarów i Koziełów, prof. Mieczysław Porębski, prof. Jerzy Porębski, Wielka Wojna 1914-1918, ustrońskie harcerstwo, harcmistrzymi Emilia Cienciała, ustrońskie rolnictwo, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jelenica”, Jan Sikora,); Wypoczynek i turystyka (wędrówki na Równicę dawnymi i współczesnymi trasami, Fundusz Wczasów Pracowniczych w Ustroniu, pisarz Alfred Szklarski w Ustroniu, Informacja Turystyczna); Przestrzeń i jej znaczenie, geografia, pamięć (założenie dworskie w Hermanicach, Antoni baron Goczałkowski, „państwo hermanickie”: Hermanice, Nierodzim, Bładnice Dolne, folwark w Ustroniu Górnym, karczma w Polanie „do Macurzoków”, ród Śliwków, cmentarz w Cisownicy, młyn Sztwiertniów w Górnym Ustroniu, gospoda pod Skalicą).

Piszą: Bożena Kubień, Halina Żelińska-Mika, Elżbieta Sikora, Jerzy Porębski, Józef Jan Sikora, Emilia Cienciała, Jan Rymorz, Anna Gluza, Alicja Michałek, Anna Łęczyńska-Szczechla, Kamil Podżorski.

SPIS TREŚCI 25 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”


Bożena Kubień

Nierodzim – odkrywanie miejsc zagubionych. „Seidnerówka”, stacja turystyczna i ośrodek kolejowy nad Wisłą (12)
Halina Żelińska-Mika
Sto lat jednego miejsca w Ustroniu – od warsztatu Józefa Kubicy do magazynów „Ustronianki” (46)
Z Jerzym Porębskim rozmawia Elżbieta Sikora
Dobre wspomnienia budowały mój trwały związek z Ustroniem (67)
Józef Jan Sikora
Ustroniacy na frontach I wojny światowej (88)
Emilia Cienciała
Z życia ostatniej ustrońskiej harcmistrzyni (97)
Jan Rymorz
Rolnictwo ustrońskie w latach 70. XX wieku – zarys problematyki (112)

Anna Gluza
Którędy na Równicę (dawniej i dziś) (122)
Bożena Kubień
„Jesteśmy na wczasach w tych ustrońskich lasach...”. Wypoczynek w domach Funduszu Wczasów Pracowniczych (132)
Jan Rymorz
Pisarz Alfred Szklarski – wielki miłośnik Ustronia (172)
Bożena Kubień
Jak Informacja Turystyczna po ustrońskim rynku wędrowała (178)

Alicja Michałek

Folwark i zómek w Hermanicach (188)
Anna Łęczyńska-Szczechla
Dalsze losy folwarku w Ustroniu Górnym, czyli rzecz o najstarszej drewnianej karczmie w Polanie (218)
Kamil Podżorski
Z zapisków cisownickiego grabarza (224)
Alicja Michałek
Dzieje młyna Sztwiertniów i gospody pod Skalicą (dzisiejszej „Sielanki”) (238)

Noty o autorach (247)

Indeks osób (249)

„Pamiętnik Ustroński” Tom 25 – wielobarwnie (257)

Reklamy (267)

cofnij