Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 17. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2014. Praca zbiorowa. Stron 240. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 13 obszernych tekstów 11 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Ustrońskie inwestycje i kultura w XX wieku (dzieje i działalność „Prażakówki”); Ustrońskie rody (Wacławikowie, Świeży, Pilchowie - I Międzynarodowy Zjazd Pilchów w Wiśle); Wspomnienia (Nierodzim i wspomnienia z XX wieku Pawła Brózdy, dawne przybory kuchenne na Śląsku Cieszyńskim, związki Tadeusza Różewicza z Ustroniem, Biblijne Stowarzyszenie Misyjne w Ustroniu); Historia (ustroński „Alberthammer”, dokumentalista Ustronia drugiej połowy XX stulecia - Józef Cywiński i jego zakład fotograficzny: obszerna galeria zdjęć czarno-białych i ORWO).

Piszą: Bożena Kubień, Lidia Szkaradnik, Barbara Nawrotek-Żmijewska, Halina Żelińska, Michał Pilch, Daniel Kadłubiec, Jan Brózda, Otto Winecki-Windholz, Elżbieta Sikora, Jerzy Marcol i Alicja Michałek.

SPIS TREŚCI 17 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”


Bożena Kubień
„Prażakówka”w latach 1922-1934: idea – budowa – rozbudowa (13)
Lidia Szkaradnik
Z dziejów „Prażakówki” w latach 1934-2000 (33)
Barbara Nawrotek-Żmijewska
„Prażakówka” współcześnie (41)


Bożena Kubień
Z ustrońskiego wapiennika pod Kopieńcem do cieszyńskiego szpitala.
Życie i działalność zawodowa doktora Pawła Wacławika (55)
Halina Żelińska
O szewcu z ulicy Ogrodowej i jego córkach (część I) (79)
Michał Pilch
I Międzynarodowy Zjazd Pilchów (96)
Daniel Kadłubiec
O Pilchach (i nie tylko) gawęda nazewnicza (109)


Jan Brózda
Paweł Brózda – uczestnik i kronikarz wydarzeń XX wieku (115)
Otto Winecki-Windholz
Dawne kuchenne królestwo (123)
Elżbieta Sikora
Związki Tadeusza Różewicza z Ustroniem (131)
Jerzy Marcol
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne w Ustroniu (135)


Alicja Michałek
Ustroński „Alberthammer” (157)
Bożena Kubień
Dokumentalista Ustronia drugiej połowy XX stulecia. Józef Cywiński i jego zakład fotograficzny (173)
Ustroń przełomu lat 70. i 80. XX wieku w obiektywie Józefa Cywińskiego na kolorowych filmach ORWO (218)

Uczestnicy I Międzynarodowego Zjazdu Pilchów uwiecznieni na wspólnej fotografii na polanie „Na Pilchule” (224)
Noty o autorach (225)
Indeks osób (228)
Reklamy (233)
cofnij