Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 16. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2013. Praca zbiorowa. Stron 272. Format B 5. Oprawa twarda. Cena 25 zł + koszty wysyłki.

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 17 obszernych tekstów 15 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Ustrońskie inwestycje w XIX i XX wieku (historia kolei na Śląsku Cieszyńskim, historia szkoły w Dobce, park kąpielowy, budownictwo drewniane); Ustrońskie rody (Nowakowie, Stecowie, Tomiczkowie); Wspomnienia (walcownia „Hildegarda”, nadleśnictwo, cmentarz żydowski, dawne przetwory domowe, misje w Amazonii); Sylwetki (Jan Drozd); Historia najnowsza („gierkowska dekada”, lata 80. XX wieku w Ustroniu).

Piszą: Błażej Forjasz, Szymon Huma, Radosław Kazimierowicz, Michał Pilch, Zygmunt Białas, Bożena Kubień, Anna Łączyńska, Alicja Michałek, Tadeusz Jackowski, Otto Winecki-Windholz, Jan Jakubiec, Sylwia Cieślar, Benedykt Siekierka, Henryk Buszko, Elżbieta Sikora.

SPIS TREŚCI 16 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”


Błażej Forjasz, Szymon Huma, Radosław Kazimierowicz
Historia kolei na Śląsku Cieszyńskim (13)
Michał Pilch
Historia szkoły w Dobce (35)
Zygmunt Białas
Ustroński Moorbad w latach 1901-1908 (61)
Bożena Kubień
Park kąpielowy w Ustroniu. Przestrzeń utracona (78)
Anna Łęczyńska
Drewniane obiekty o charakterze gastronomiczno-turystycznym na terenie Ustronia (95)

Bożena Kubień
„Bezsprzecznie najbardziej zasłużony wobec Czytelni Katolickiej...” – szkic do portretu Jerzego Nowaka oraz ustrońskiego rodu Nowaków (105)
Bożena Kubień
Dzieje rodziny Steców z dolnego Ustronia (146)
Bożena Kubień
Sepiowe wspomnienie. Przyczynek do dziejów ustrońskiej rodziny Tomiczków (163)

Alicja Michałek
O nadleśnictwie na terenie dawnej walcowni (179)
Tadeusz Jackowski
Ustroń 1927-1938 – fragmenty wspomnień (183)
Otto Winecki-Windholz
Wspomnienie o cmentarzu żydowskim w Ustroniu (207)
Jan Jakubiec
Jan Drozd – zapamiętany ustroniak (210)
Otto Winecki-Windholz
Kiszona czy kwaszona? (213)
Sylwia Cieślar
Serce w dżungli (218)

Benedykt Siekierka
Ustroń lat 80. XX wieku w moich wspomnieniach (227)
Henryk Buszko
Edward Gierek. Mój przyczynek do zrozumienia zjawiska jego popularności dzisiaj, w 2013 roku (232)
Elżbieta Sikora
Zmierzyć się z historią. Reminiscencje na temat obchodów setnej rocznicy urodzin Edwarda Gierka (237)

Noty o autorach (244)

Indeks osób (248)

Towarzystwo Miłośników Ustronia – lista członków (263)

Reklamy (265)

cofnij