Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 15. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2011. Praca zbiorowa. Stron 356. Format B 5. Oprawa twarda. Cena 25 zł + koszty wysyłki.

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 22 obszerne teksty 18 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Przestrzeń publiczna Ustronia i jej zagospodarowanie (rozwój przestrzenny Ustronia w drugiej połowie XIX wieku, ustroński Moorbad, pszczelarstwo w Ustroniu); Ustrońskie rody (Latochowie, Gałuszkowie, Macowie); Zakątki willowe na Wyrchowinie i Jelenicy (willa rodziny Śliżów, „Pod Jelenicą”, „Wierchy”, „Tęcza”); Sylwetki (m.in. Paweł Kołaczyk, Karol Gogółka, Zygmunt Husar, Henryk Buszko, Karol Kubala, Elżbieta Szołomiak, prof. Jan Szczepański, Wacław Jankowski); Dawny Ustroń i okolice w fotografii Tadeusza Kubisza; Prezentacje ustrońskich firm.

Piszą: Alicja Michałek, Bożena Kubień, Zygmunt Białas, Zdzisław Pokorny, Michał Pilch, Sylwia Kowalewska, Elżbieta Sikora, Beata Kołaczyk, Halina Żelińska, Józef Husar, Anna Guznar, Elżbieta Szołomiak, Marek Rembierz, Maciej Kijowski, Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Konrad Owczarek, Arkadiusz Gawlik, Anna Bąk.


SPIS TREŚCI 15 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Alicja Michałek
Wprowadzenie (9)

Bożena Kubień
Rozwój przestrzenny Ustronia w drugiej połowie XIX wieku (13)
Zygmunt Białas
Ustroński Moorbad – historia powstania (27)
Zdzisław Pokorny
Przyczynek do dziejów ustrońskiego Moorbadu po 1945 roku (46)
Michał Pilch
Pszczelarstwo w Ustroniu (53)

Bożena Kubień
Wspomnienia drogie sercu, obrazy przeszłości. Z dziejów rodzin Latochów i Gałuszków (81)
Z Sylwią Kowalewską rozmawia Elżbieta Sikora
Tęsknota za małym kawałkiem świata (103)

Bożena Kubień
Willowe zakątki na Wyrchowinie (119)
Bożena Kubień
Spacerkiem na Jelenicę... do willi „Tęcza” przy źródełku Budzigłód (130)
Beata Kołaczyk
Kochał narty i Ustroń... (138)

Halina Żelińska
Odlewnik z Ustronia (143)
Józef Husar
Od pikolaka do oberkelnera (163)

Bożena Kubień
„Każdy projekt musi być odkryciem” – Henryk Buszko o swojej drodze do zawodu architekta oraz o tworzeniu nowej jakości w przestrzeni publicznej (167)
Anna Guznar
O Karolu Kubali... trochę jubileuszowo (184)
Elżbieta Szołomiak
W poszukiwaniu źródeł inspiracji. Wspomnienia malarki-kolorystki (191)

Marek Rembierz
Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i jego rola w życiu codziennym. Analiza Jana Szczepańskiego „Korzeniami wrosłem w ziemię” (205)
Maciej Kijowski
Jeszcze o Ustroniu okiem rzeszowianina, okiem konstytucjonalisty (215)

Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Przeszłość przyszłości. Ślady działalności rodziny Kubiszów w historii Ziemi Cieszyńskiej (225)
Bożena Kubień
Dawny Ustroń i okolice w fotografii Tadeusza Kubisza (231)

Konrad Owczarek
„Kosta” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (319)
Arkadiusz Gawlik
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Carben” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (323)
Anna Bąk
Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch (328)

Towarzystwo Miłośników Ustronia – lista członków (334)

Indeks osób (336)

Reklamy (345)
cofnij