Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 14. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2009. Praca zbiorowa. Stron 408. Format B 5. Oprawa twarda. Cena 25 zł + koszty wysyłki.

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 19 obszernych tekstów 11 autorów. Podział na działy tematyczne. Artykuły o tematyce rocznicowej: 120 lat Towarzystwa Miłośników Ustronia (szkic monograficzny), 55 lat branży komunalnej w Ustroniu, 40 lat Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu Polanie (nowy budynek), 20 lat Estrady Ludowej „Czantoria”, 10. rocznica śmierci Stanisława Hadyny. Ponadto wywiady z Krystyną i Ottonem Wineckimi-Windholzami.

Piszą: Bożena Kubień, Krystyna Winecka-Windholz, Jurata Bogna Serafińska, Otto Winecki-Windholz, Elżbieta Sikora, Alojzy Sikora, Jan Sztefek, Leszek Szczypka, Jolanta Kocyan, Rudolf Krużołek, Anna Guznar.

SPIS TREŚCI 14 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Od redakcji (9)

Bożena Kubień
DZIEJE TOWARZYSTW – UPIĘKSZANIA I MIŁOŚNIKÓW USTRONIA W LATACH 1888-1924. SZKIC MONOGRAFICZNY (11)

USTROŃ W XX WIEKU
szkic do dziejów miejscowości z czasów, kiedy podjęto inicjatywę założenia Towarzystwa Miłośników Ustronia (15)

DZIAŁALNOŚĆ I DOKONANIA TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA USTRONIA (VERSCHÖNERUNGS-VEREIN IN USTRON)
Z badań nad dziejami najstarszego stowarzyszenia miłośników swojej miejscowości na ziemi cieszyńskiej w latach 1888-1924 (19)

WYKAZ OSÓB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA USTRONIA (VERSCHÖNERUNGS-VEREIN IN USTRON) NA PRZESTRZENI LAT 1888-1924 (36)

OSOBY NALEŻĄCE DO TOWARZYSTWA UPIĘKSZANIA USTRONIA (VERSCHÖNERUNGS-VEREIN IN USTRON) NA PRZESTRZENI LAT 1888-1924
kim były, skąd pochodziły, ile znaczyły w ówczesnym Ustroniu i w samej organizacji, jak postrzegały problemy epoki i czasów, w których przyszło im żyć i pracować (41)

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE...
czyli spojrzenie na ustrońskie uzdrowisko w okresie międzywojennym (137)

W STRONĘ UMACNIANIA UZDROWISKOWEJ TRADYCJI
z dziejów Towarzystwa Miłośników Ustronia w okresie międzywojennym (144)

WYKAZ OSÓB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW USTRONIA NA PRZESTRZENI LAT 1924-1939 (165)

OSOBY NALEŻĄCE DO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW USTRONIA NA PRZESTRZENI LAT 1924-1939
czyli galeria różnobarwnych postaci, których losy splatają się z międzywojenną, a także powojenną historią stowarzyszenia (167)

ZAMROŻONA DZIAŁALNOŚĆ
Towarzystwo Miłośników Ustronia w nowej sytuacji historycznej – próba przetrwania w warunkach politycznej i ustrojowej dyskryminacji (253)

WYKAZ OSÓB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW USTRONIA NA PRZESTRZENI LAT 1979-2000 (265)

W TROSCE O ZACHOWANIE LOKALNYCH WARTOŚCI ORAZ WZMACNIANIE POCZUCIA „ZAKORZENIENIA”
okres restytucji i odbudowały Towarzystwa Miłośników Ustronia (267)
WYKAZ OSÓB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW USTRONIA NA PRZESTRZENI LAT 2000-2009 (297)

Z TERAŹNIEJSZOŚCI – W PRZYSZŁOŚĆ
Towarzystwo Miłośników Ustronia w kreowaniu swojej małej ojczyzny oraz pomnażaniu jej kulturowego dziedzictwa (299)

z Krystyną Winecką rozmawia Jurata Bogna Serafińska
PIELĘGNUJĄC PAMIĘĆ O OJCZYŹNIE (323)

z Ottonem Wineckim-Windholzem rozmawia Elżbieta Sikora
„USTRONIACZEK” W ZARAMOWANEJ KASECIE (329)

Alojzy Sikora, Jan Sztefek
OD MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O.
czyli krótka historia firm komunalnych od drugiej połowy XX wieku w Ustroniu (338)

Leszek Szczypka, Jolanta Kocyan
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W USTRONIU POLANIE
krótka historia spisana w czterdziestą rocznicę powstania nowej szkoły (349)

Rudolf Krużołek
DWADZIEŚCIA JEDEN LAT ESTRADY LUDOWEJ „CZANTORIA”
moje subiektywne wspomnienia (381)

Anna Guznar
NIEZNANY STANISŁAW HADYNA
czyli o dorobku literackim twórcy „Śląska” (393)

Reklamy (401)


cofnij