Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 13. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2007. Praca zbiorowa. Stron 392. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 35 obszernych tekstów 25 autorów. Podział na działy tematyczne: Wśród dawnych willi i pensjonatów (historie willi letniskowych: „Zameczek”, „Tatra”, „Olga”, „Antoinette”, „Relijanka”, „Jasna”, „Hanka”, „Basieńka”); Znani ustroniacy – z urodzenia lub wyboru (ks. Karol Kotschy, ks. Paweł Nikodem, Maria Skalicka, prof. Mieczysław Porębski); Wspomnienia; Ustrońskie organizacje (Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Związek Harcerstwa Polskiego, Koło Łowieckie „Jelenica); Ustrońskie rody (Cholewowie, Świstunowie, Brodowie, Kożdoniowie, Łysogórscy, Hummlowie); Ustroniacy a sprawy społeczno-gospodarcze (bankowość, ustroniacy w „Bieszczadach”, „Ustronianka” Sp. z o.o., zakład Karola Grelowskiego, ZDZ Ustroń).

Piszą: Bożena Kubień, Cecylia Zofia Gałczyńska, Przemysław Korcz, Lidia Troszok, Anna Gluza, Michał Pilch, Alicja Michałek, Irena Maliborska, Elżbieta Sikora, Mieczysław Porębski, Otto Winecki-Windholz, Julia Przyboś, Anna Robosz, Lidia Szkaradnik, Grażyna Kubica, Antoni Sapota, Halina Rakowska-Dzierżewicz, Aleksandra Sikorzanka-Tarczałowicz, Leon Mijal, Barbara Żyszkowska, Elżbieta Kożdoń-Buchta, Marian Żyromski, Tomasz Błahut, Paweł Broda, Henryk Słaby.

SPIS TREŚCI 13 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Od redakcji (9)

I. WŚRÓD DAWNYCH WILLI I PENSJONATÓW
Bożena Kubień
Willa na Wisłą – „Zameczek” z innej baśni (13)
Cecylia Zofia Gałczyńska
„Zameczek” mon amour oraz inne ustroniana (25)
Bożena Kubień
Willa „Tatra” – gniazdo polskości (49)
Bożena Kubień
Willa „Olga” i źródło Karola – ustrońska spuścizna Karola Hoheisela (62)
Przemysław Korcz
Willa „Antoinette” (71)
Bożena Kubień
„Relijanka” – willa słońcem zdobiona (81)
Bożena Kubień
Była kiedyś w Ustroniu willa „Jasna”... (88)
Lidia Troszok, Anna Gluza
Willa „Hanka” – „Światowid”, czyli dzieje domu rodziny Gluzów z Zawodzia (95)
Bożena Kubień
„Basieńka” – dawnej willi wspomnienie (105)

II. ZNANI USTRONIACY – Z URODZENIA LUB WYBORU
Michał Pilch
Ksiądz Karol Fryderyk Kotschy (115)
Alicja Michałek
Mniej znana działalność księdza Pawła Nikodema (126)
Irena Maliborska
Maria Skalicka – jaką chcemy pamiętać (136)
Rozmowa Elżbiety Sikory z prof. Mieczysławem Porębskim
Profesor – ustroniak z wyboru (149)

III. WSPOMNIENIA
Otto Winecki-Windholz
Fordem-A z Ustronia do... Melbourne (157)
Julia Przyboś
Nora i Jan Szczepańscy – moja wakacyjna rodzina (162)
Anna Robosz
Agnieszka Osiecka na ziemi cieszyńskiej (165)
Lidia Szkaradnik
Jak niegdyś „Pamiętnik Ustroński” opracowywano (169)
Grażyna Kubica
Jutrznia (176)

IV. USTROŃSKIE ORGANIZACJE
Antoni Sapota
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (183)
Halina Rakowska-Dzierżewicz
Gawęda o ustrońskim harcerstwie (Związku Harcerstwa Polskiego) w latach powojennych 1945-1950 (198)
Aleksandra Sikorzanka-Tarczałowicz
Wspomnienia z wycieczki na Babią Górę (216)
Leon Mijal
Koło Łowieckie „Jelenica” w Ustroniu – gospodarka populacjami zwierzyny łownej w latach 1945-2006 (219)

V. USTROŃSKIE RODY

Barbara Żyszkowska
O Cholewowym rodzie i trzech Blasbalżankach (231)
Bożena Kubień
Ustrońskie ślady rodziny Świstunów (249)
Bożena Kubień
Szkic do portretu rodzin Brodów i Kożdoniów (263)
Elżbieta Kożdoń-Buchta
Życie Gustawa Kożdonia pełne odwagi, pracowitości i szlachetności (284)
Marian Żyromski
Cieszyńskie lata Juliana Przybosia (290)
Rozmowa Elżbiety Sikory z Julia Przyboś
Córka sławnego ojca (299)
Bożena Kubień
„Eleonora” – willa pachnąca ziołami. Saga rodu Frąckowiaków i Łysogórskich (304)
Bożena Kubień
Gertruda z Hummlów Gotfrydowa – kobieta w hubertusie (328)

VI. USTRONIACY A SPRAWY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
Tomasz Błahut
Ustroń w pryzmacie bankowości (1894-2006) (343)
Michał Pilch
Ustroniacy w „Bieszczadach” (353)
Michał Pilch
Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” Sp. z o.o. (362)
Paweł Broda, Henryk Słaby
Kształcenie dla potrzeb regionu – z historii Zespołu Szkół Policealnych ZDZ w Ustroniu (370)

Towarzystwo Miłośników Ustronia – lista członków (375)

Władze Towarzystwa Miłośników Ustronia kadencji 2003-2008 (377)

Reklamy (380)cofnij