Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 11. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2001. Praca zbiorowa. Stron 172. Format B 5. Oprawa miękka. Cena 15 zł + koszty wysyłki.

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 23 obszerne teksty 19 autorów. Podział na działy tematyczne: Architektura i budownictwo Ustronia (zabytki, dzieje Ratusza, historia budownictwa, wspomnienie o budowniczym Pawle Rakowskim, ośrodek wczasowy Jaszowiec, nowe uzdrowisko Ustroń Zawodzie, wizje rozwoju uzdrowiska); Wybrane zagadnienia z życia kulturalnego Ustronia (Jan Sztwiertnia, prof. Jan Szczepański, sztuki plastyczne, Barbara Wachowicz, Muzeum Ustrońskie); Kącik gwarowy.

Piszą: Stanisław Niemczyk, Lidia Szkaradnik, Barbara Poloczkowa, Bożena Kubień, Halina Rakowska-Dzierżewicz, Zbigniew Kołder, Michał Pilch, Barbara Jasieńska-Świątek, Karol Gruszczyk, Jan Friedel, Henryk Buszko, Aleksander Franta, Witold Jerzy Molicki, Ewa P. Porębska, Ewa Bocek-Orzyszek, Marian Żyromski, Michał Michalczyk, Władysław Majętny, Alicja Kubień.

SPIS TREŚCI 11 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Od redakcji (6)
Stanisław Niemczyk
Drodzy Czytelnicy! (7)

I. ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO USTRONIA
Lidia Szkaradnik
Zabytki Ustronia (9)
Barbara Poloczkowa
Z dziejów ustrońskiego Ratusza (15)
Bożena Kubień
Historia budownictwa w Ustroniu (19)
Halina Rakowska-Dzierżewicz
Wspomnienie o Ojcu, budowniczym-architekcie Pawle Rakowskim i matce, Annie z Gajdziców Rakowskiej, która odegrała niepoślednią rolę w Jego życiu (50)
Zbigniew Kołder
Ustroń – drogi i bezdroża rozwoju miasta-uzdrowiska (64)
Michał Pilch
Jaszowiec (73)
Barbara Jasieńska-Świątek
Budowa nowego zespołu uzdrowiskowego w Ustroniu (79)
Karol Gruszczyk
Związki przemysłu z letniskowym charakterem Ustronia (86)
Jan Friedel
Urbanistyka Ustronia po roku 1945 (89)
Henryk Buszko, Aleksander Franta
Ustroń Zawodzie (nowe uzdrowisko) (98)
Henryk Buszko, Aleksander Franta
Ustroń Zawodzie (105)
Witold Jerzy Molicki
Manifestowanie istnienia (109)
Ewa P. Porębska
Ustroń (sentymentalnie) (116)

II. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ŻYCIA KULTURALNEGO USTRONIA
Ewa Bocek-Orzyszek
Jan Sztwiertnia (119)
Marian Żyromski
Mała Ojczyzna Jana Szczepańskiego (123)
Bożena Kubień
Rozwój sztuk plastycznych w Ustroniu przełomu XX i XXI wieku (130)
Michał Michalczyk
Barbara Wachowicz w Ustroniu (144)
Lidia Szkaradnik
Z kręgu przyjaciół ustrońskiego Muzeum (146)

III. KĄCIK GWAROWY
Władysław Majętny
Spóminki mojij potki (151)
Alicja Kubień
Herkules mie nazywali (153)
Władysław Majętny
Ballada o babuciu (157)

Reklamy (160)

Głos Towarzystwa Miłośników Ustronia w obronie ustrońskiego herbu (171)


cofnij