Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 8. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 1995. Praca zbiorowa. Stron 112. Format B 5. Oprawa miękka. NAKŁAD WYCZERPANY!!! KSIĄŻKA DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI PDF (do pobrania w zakładce WYDAWNICTWO)


Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 8 obszernych tekstów 4 autorów, m.in.: dzieje rodziny Śliwków z Ustronia Polany, ustrońscy Żydzi, Ustroń przed wiekiem i dziś, szkice z dziejów Górnego Ustronia, historia PSS „Społem” Ustroń, kącik gwarowy.

Piszą: Józef Pilch, Jan Sztefek, Lidia Szkaradnik, Władysław Majętny.

SPIS TREŚCI 8 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Józef Pilch
Akt sprzedaży z roku 1697 Jerzemu Śliwce folwarczku w Górnym Ustroniu
Jan Sztefek
Kilka przyczynków do drzewa genealogicznego rodziny Śliwków z Polany
Józef Pilch
W kręgu ustrońskiej synagogi
Lidia Szkaradnik
Ustroń przed wiekiem i dziś
Władysław Majętny
Szkice z dziejów Górnego Ustronia
Józef Pilch
75 lat Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Ustroniu
Lidia Szkaradnik
Czy żech je w Ustróniu, czy kansik we świecie?
Palenicki
„Pamiętnikowi Ustrońskiemu”cofnij