Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 7. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 1994. Praca zbiorowa. Stron 87. Format B 5. Oprawa miękka. Cena 10 zł + koszty wysyłki.

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 8 obszernych tekstów 8 autorów, m.in.: Ustroń w okresie okupacji hitlerowskiej, polskie życie kulturalne w Ustroniu, „Prażakówka”, Festiwale Piosenki Czeskiej i Słowackiej, Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, kącik gwarowy.

Piszą: Józef Pilch, Marian Żyromski, Elżbieta Sikora, Lidia Szkaradnik, Emilia Michalska, Stanisław Niemczyk, Rudolf Mitręga, Władysław Majętny.

SPIS TREŚCI 7 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Prezes TMU
Drodzy Czytelnicy (5)

Józef Pilch
W pięćdziesiątą rocznicę krwawego czwartku w Ustroniu (6)
Józef Pilch
Karty z dziejów polskiego życia kulturalnego w Ustroniu (11)
Marian Żyromski
Złote lata „Prażakówki” (55)
Elżbieta Sikora
Reminiscencje z Festiwali Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu (69)
Lidia Szkaradnik
Wystawiennictwo w ustrońskim Muzeum w latach 1984-1994 (79)
Emilia Michalska
Od Piasta... (84)
Jura spod Czantoryji i Rumiga
Wrzaszczek z Wyrchowiny (85)
Palenicki
Breweryje przi pobabie (87)







cofnij