Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 19. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2016. Praca zbiorowa. Stron 264. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty i szkice). 17 obszernych tekstów 13 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Dzieje wybranych instytucji – szkół, organizacji, przedsiębiorstw (Policyjny Dom Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nierodzimiu, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Kreta w Nierodzimiu, dawne ustrońskie wapienniki, dzieje i współczesność Goleszowa w ramach cyklu „sąsiedzi zza miedzy”, ustrońskie stowarzyszenia ewangelickie); Ludzie – ustrońskie rody i sylwetki (Hławiczkowie z „Babilónki”, nauczyciel Andrzej Hławiczka, Świeży); Wspomnienia (Ustroń górny, nadleśnictwo, szkolnictwo w Polanie, aktor Krzysztof Kolberger w Ustroniu, Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu); Historia budownictwa i architektury ustrońskiej (translokacje budynków drewnianych, siedziba Nadleśnictwa Ustroń, placówki Straży Granicznej w Ustroniu i okolicy, projekty architekta Tadeusza Michejdy dla Ustronia, ustroński amfiteatr); Sfera sakralna (ustrońskie krzyże przydrożne i kapliczki). Obszerna galeria zdjęć ustrońskiego amfiteatru i Parku Kuracyjnego – dawniej i współcześnie oraz plakatów (w kolorze) z Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej (1976-1989).

Piszą: Bożena Kubień, Józef Sikora, Paweł Stanieczek, Janina Pilch, Katarzyna Gluza, Michał Pilch, Halina Żelińska-Mika, Tadeusz Jackowski, Stanisław Lebiedzik, Elżbieta Sikora, Anna Łęczyńska, Leon Mijal i Alicja Michałek.

SPIS TREŚCI 19 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”

Bożena Kubień
Od Policyjnego Domu Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Nierodzimiu (13)
Józef Sikora
„Szanownej Publiczności ogłaszamy, że wapno pierwszorzędnej jakości wypalamy”.
O pracy dawnych ustrońskich wapienników (43)
Paweł Stanieczek
O Goleszowie to i owo... (59)
Janina Pilch
Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu (69)
Katarzyna Gluza
Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu (75)


Bożena Kubień
Szkic do portertu ustrońskiego rodu Hławiczków z „Babilónki” (85)
Michał Pilch
Andrzej Hławiczka – nauczyciel i muzyk (95)
Halina Żelińska-Mika
O szewcu z ulicy Ogrodowej i jego córkach (część III) (103)

Tadeusz Jackowski
Ustroń 1927-1938 – fragmenty wspomnień (część II) (127)
Stanisław Lebiedzik
Krzysztof Kolberger w Ustroniu. Krótkie wspomnienie o mojej przyjaźni z wybitnym aktorem (158)
Stanisław Lebiedzik, Elżbieta Sikora
Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu (1976-1989)
– dykteryjki i pozaestradowe wspomnienia (162)

Anna Łęczyńska
Translokacje budynków drewnianych z Ustronia i ich współczesne funkcje (173)
Leon Mijal
Siedziba Nadleśnictwa Ustroń – rys historyczny (180)
Bożena Kubień
Placówka Straży Granicznej w Ustroniu Poniwcu i jej pięć „sióstr” na Śląsku Cieszyńskim
– zarys problematyki (185)
Bożena Kubień
Ustrońskie projekty architekta Tadeusza Michejdy (192)
Elżbieta Sikora
Amfiteatr w Ustroniu skończył 40 lat (215)

Czterdziestolecie amfiteatru w Ustroniu. Spojrzenie na amfiteatr i Park Kuracyjny na przestrzeni lat 1974/1976-2016 (221)

Alicja Michałek
Ustrońskie krzyże przydrożne jako niemi świadkowie burzliwych losów miejscowego przemysłu (232)

Noty o autorach (241)

Indeks osób (244)

Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu (1976-1989).
Galeria plakatów zaprojektowanych przez artystów grafików:
Karola Kubalę (1936-2013), Leszka Szczurka (ur. 1954) i Marka Mosińskiego (1936-1998) (249)

Reklamy (256)
cofnij