Sprzedaż wydawnictw

„PAMIĘTNIK USTROŃSKI” TOM 18. Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2015. Praca zbiorowa. Stron 296. Format B 5. Oprawa twarda. NAKŁAD WYCZERPANY!!!

Cykliczna publikacja regionalna dotycząca historii oraz dziedzictwa kulturowego Ustronia i Śląska Cieszyńskiego. Bogata ikonografia (stare fotografie, archiwalne dokumenty, szkice i ryciny). 19 obszernych tekstów 18 autorów. Indeks osób. Podział na działy tematyczne: Materiały posesyjne (dzieje i wygląd zabytkowego gmachu ewangelickiej Szkoły Powszechnej nr 2 w Ustroniu, ustrońskie środowisko nauczycielskie); Ludzie – ustrońskie rody i sylwetki (Drozdowie, Świeży, konstruktor budowlany dr inż. Henryk Raszka); Historia (kamienie graniczne Teschener Kammer, huta „Klemens”, dzielnica Ustronia – Dobka, ustroński Moorbad, stanica harcerska w Górkach Wielkich Sojce, Pomnik Pamięci Narodowej w Ustroniu); Wspomnienia (Ottona Wineckiego-Windholza – ustroniaka z Australii, Ewy Wellisz z USA – wnuczki ustrońskiego sekretarza gminy Jerzego Lazara); Sztuka (artystka malarka Elżbieta Szołomiak, twórca wyrobów z kości Andrzej Malec, witrażystka Aneta Szarzec: obszerna galeria kolorowych zdjęć obrazów Elżbiety Szołomiak i witraży Anety Szarzec).

Piszą: Lidia Szkaradnik, Bożena Kubień, Ewa Lankocz, Elżbieta Tyrna, Halina Żelińska-Mika, Henryk Buszko, Karol Brudny, Alicja Michałek, Michał Pilch, Dorota Greń, Otto Winecki-Windholz, Elżbieta Sikora, Ewa Wellisz, Anna Guznar, Elżbieta Szołomiak, Beata (indi) Tyrna i Jarosław jot-Drużycki.

SPIS TREŚCI 18 TOMU „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”


Lidia Szkaradnik
Z dziejów szkolnictwa ewangelickiego w Ustroniu (13)
Bożena Kubień
Zabytkowy gmach szkoły przy ul. Stawowej 3 w Ustroniu (20)
Ewa Lankocz, Elżbieta Tyrna
Od Polskiego Kółka Pedagogicznego do Związku Nauczycielstwa Polskiego
– z dziejów organizacji nauczycielskich w Ustroniu (42)


Bożena Kubień
Przyczynek do dziejów rodu Drozdów z Hermanic (61)
Halina Żelińska-Mika
O szewcu z ulicy Ogrodowej i jego córkach (część II) (81)
Bożena Kubień
Działalność inżynierska konstruktora budowlanego
dra. Henryka Raszki (1937-2014) (102)
Henryk Buszko
Henryk Raszka – doktor nauk technicznych, wybitny umysł i charakter, niezawodny przyjaciel (118)


Karol Brudny
Niemi i zapomniani świadkowie nieodległej jeszcze historii (127)
Alicja Michałek
Historyczne założenie huty „Klemens” – kolejne odkrycia (136)
Michał Pilch
Dobka - uzupełnienie (141)
Zygmunt Białas
Ustroński Moorbad w latach 1909-1926 (154)
Dorota Greń
W cieniu Bucza. Historia zabudowań stanicy harcerskiej w Górkach Wielkich Sojce (184)
Bożena Kubień
Pomnik Pamięci Narodowej w Ustroniu (192)

Otto Winecki-Windholz
Jak zwykle - wspomnienia (217)
Z Ewą Wellisz rozmawia Elżbieta Sikora
”Moje życie to czas ciągłych zmian i dostosowywania się do nowych warunków" (224)

Anna Guznar
Życiorys barwny jak obrazy jej pędzla.
O malarce Elżbiecie Szołomiak – trochę jubileuszowo (239)
Elżbieta Szołomiak
„Życie barwne jak paleta” – fragmenty autobiografii (252)
Beata (indi) Tyrna, Jarosław jot-Drużycki
Z kości wyczarowane (269)
Michał Pilch
Witrażystka z Dobki (269)

Noty o autorach (273)
Indeks osób (277)
Galeria malarstwa Elżbiety Szołomiak (281)
Witraże Anety Szarzec
w Kaplicy Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu Dobce (289)
Reklamy (291)


cofnij