Wydawnictwo

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW USTRONIA zainaugurowało swoją działalność w 1983 roku z inicjatywy Józefa Pilcha – znanego bibliofila oraz badacza dziejów regionu, który do 1995 roku pełnił również funkcję redaktora prowadzącego. Niemniej należy pamiętać, że kiedy przystępowano do jego zakładania była to w okolicy inicjatywa niemalże pionierska. Dzisiaj, po ponad trzydziestu latach, WYDAWNICTWO TMU ma już ugruntowaną pozycję na regionalnym rynku księgarskim, a jego publikacje stanowią istotny wkład w dziejopisarstwo ziemi cieszyńskiej.

WYDAWNICTWO przygotowuje publikacje zgodnie z misją TMU, ale także będące efektem realizowanych przez stowarzyszenie inicjatyw badawczych, wystawienniczych i edukacyjnych.

WYDAWNICTWO TMU prowadzi również sprzedaż swoich książek. Publikacje można nabyć za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w czterech punktach na terenie Ustronia: Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego (ul. Hutnicza 3), Miejska Informacja Turystyczna (Rynek 2), Parafia Ewangelicko-Augsburska (pl. ks. Karola Kotschego 4), sklep Zibi-Hit (ul. Michała Grażyńskiego 5).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wizytówkę i znak rozpoznawczy WYDAWNICTWA TMU stanowi seria „PAMIĘTNIK USTROŃSKI”, systematycznie ukazująca się od 1988 roku.

Skład zespołów redakcyjnych „PAMIĘTNIKA USTROŃSKIEGO”:
- lata 1988-1995: Józef Pilch (redaktor prowadzący), Lidia Szkaradnik, Zygmunt Białas, Stanisław Niemczyk (pomysłodawca tytułu serii) oraz Karol Kubala (projektant okładki),
- lata 1996-2000: Stanisław Niemczyk (redaktor prowadzący), Anna Guznar, Elżbieta Sikora oraz Karol Kubala,
- lata 2001-2016: Bożena Kubień (redaktor prowadzący), Anna Gluza, Anna Guznar, Elżbieta Sikora, Michał Pilch oraz Jan Sztefek,
- rok 2017: Bożena Kubień (redaktor prowadzący), Anna Gluza, Elżbieta Sikora, Alicja Cieślar, Michał Pilch oraz Jan Sztefek,
- rok 2018: Bożena Kubień (redaktor prowadzący), Anna Gluza, Elżbieta Sikora, Alicja Cieślar oraz Michał Pilch,
- lata 2019-2022: Bożena Kubień (redaktor prowadzący), Anna Gluza, Elżbieta Sikora oraz Michał Pilch.

Piszemy „PAMIĘTNIK USTROŃSKI” po to, aby przywrócić pamięć. Po to, aby ocalić od zapomnienia odchodzący krajobraz, ludzi, zmieniającą się wokół nas przestrzeń, aby zachować i tym samym polepszyć przyszłość naszej przeszłości.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"PAMIĘTNIK USTROŃSKI" TOM 1, 1988 r. - wersja PDF do pobrania

"PAMIĘTNIK USTROŃSKI" TOM 2, 1989 r. - wersja PDF do pobrania

"PAMIĘTNIK USTROŃSKI" TOM 3, 1990 r. - wersja PDF do pobrania

"PAMIĘTNIK USTROŃSKI" TOM 4, 1991 r. - wersja PDF do pobrania

"PAMIĘTNIK USTROŃSKI" TOM 5, 1992 r. - wersja PDF do pobrania

"PAMIĘTNIK USTROŃSKI" TOM 6, 1993 r. - wersja PDF do pobrania

"PAMIĘTNIK USTROŃSKI" TOM 8, 1995 r. - wersja PDF do pobrania